Elastyczne rozwiązania okleinowania

Okleiniarka, Okleiniarko formatyzerka są produktami stałego rozwoju, stanowią sumę najlepszych umiejętności i know-how nabytych przez Stefani która dołączyła do grupy SCM. Ta marka, o bogatej tradycji, jest dziś znana jako nazwa modelu.

Przeczytaj całą historię

 

Elastyczne rozwiązania SCM w zakresie oklejania umożliwiają intensywną produkcję jednorodnych partii lub partii jednostkowych z wydajnym i opłacalnym dostosowaniem do wszelkich zmian produkcyjnych. Zoptymalizowane w zależności od dostępnej przestrzeni lub wymiarów płyty, składają się z ogniw okleinowania skomponowanych w oparciu o jednostronne automatyczne okleiniarki, urządzenia do powrotu płyty oraz automatycznego załadunku i rozładunku elementów, lub linii okleinowania z dwoma lub czterema jednostronnymi automatycznymi okleiniarkami i systemami automatyzacji połączeń dla procesu ciągłego o wysokiej wydajności.

Czytaj więcej