Polityka Plików Cookie
firmy SCM GROUP S.p.A.

Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają tej stronie internetowej osiągnąć opisane poniżej cele. Takie technologie pozwalają Właścicielowi uzyskiwać dostęp do informacji (na przykład za pomocą pliku Cookie) lub korzystać z zasobów (na przykład uruchamiając skrypt) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji z tą stroną.

W celu uproszczenia wszystkie te technologie są określane jako "Śledzenie" w niniejszym dokumencie – chyba że istnieje powód do rozróżnienia.
Przykładowo, chociaż pliki Cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, nie byłoby dokładne mówienie o plikach Cookie w kontekście aplikacji mobilnych, ponieważ są one oparte na przeglądarce. Z tego powodu w tym dokumencie termin "pliki Cookie" jest używany tylko tam, gdzie konkretnie chodzi o ten rodzaj śledzenia.

Niektóre z celów, w jakich używane są narzędzia do śledzenia, mogą również wymagać zgody Użytkownika. Kiedy zgoda jest udzielana, można ją w dowolnym momencie wycofać, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w tym dokumencie.

Ta strona korzysta z narzędzi do śledzenia zarządzanych bezpośrednio przez Właściciela (tzw. "pierwszej strony") oraz narzędzi, które umożliwiają świadczenie usług przez strony trzecie (tzw. "trzeciej strony"). O ile w dokumencie nie określono inaczej, dostawcy stron trzecich mogą mieć dostęp do narzędzi do śledzenia zarządzanych przez nich.
Ważność i okresy ważności plików Cookie oraz innych podobnych narzędzi do śledzenia mogą różnić się w zależności od czasu życia ustalonego przez Właściciela lub odpowiedniego dostawcę. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez Użytkownika.
Oprócz tego, co zostało określone w opisach w każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą znaleźć dokładniejsze i aktualne informacje dotyczące określenia czasu życia, a także wszelkie inne istotne informacje — takie jak obecność innych narzędzi do śledzenia — w powiązanych politykach prywatności odpowiednich dostawców stron trzecich lub kontaktując się z Właścicielem.

Działania ściśle konieczne dla działania tej strony internetowej i świadczenia usługi

Ta strona internetowa korzysta z tzw. "technicznych" plików Cookie oraz innych podobnych narzędzi do śledzenia w celu przeprowadzenia działań, które są ściśle konieczne dla działania lub dostarczenia usługi.

Śledzenie stron trzecich

Hosting i infrastruktura backendowa
Ten typ usługi ma na celu przechowywanie danych i plików, które umożliwiają działanie tej strony internetowej i jej dystrybucję, a także zapewnienie gotowej infrastruktury do uruchamiania konkretnych funkcji lub części tej strony.

Niektóre z poniższych usług, jeśli są stosowane, mogą działać za pośrednictwem serwerów rozmieszczonych geograficznie, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji przechowywania danych osobowych.

Akamai Content Delivery Network (Akamai Technologies, Inc.)
Akamai to usługa hostingowa świadczona przez Akamai Technologies, Inc.
Przetwarzane dane osobowe: narzędzia do śledzenia i dane o użyciu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Zarządzanie tagami
Ten typ usługi pomaga Właścicielowi w centralnym zarządzaniu tagami lub skryptami potrzebnymi na tej stronie internetowej.
Skutkuje to przepływem danych Użytkowników przez te usługi, co potencjalnie może prowadzić do przechowywania tych danych.


Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.
Przetwarzane dane osobowe: narzędzia do śledzenia.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.


Inne działania związane z użyciem narzędzi do śledzenia


Poprawa doświadczeń
Ta strona internetowa korzysta z narzędzi do śledzenia w celu zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia użytkownika poprzez poprawę jakości opcji zarządzania preferencjami oraz umożliwienie interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami.
Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
Ten typ usług pozwala na wyświetlanie treści hostowanych na zewnętrznych platformach bezpośrednio ze stron tej strony internetowej i interakcję z nimi.
Tego typu usługa może nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których jest zainstalowana, nawet gdy Użytkownicy z niej nie korzystają.


Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps to usługa wizualizacji map świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, jak Właściciel zarządza przetwarzaniem danych, która pozwala tej stronie internetowej włączać tego typu treści na swoich stronach.
Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie i dane o użyciu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Czcionki od Fonts.com Web Fonts (Monotype Imaging Inc.)
Fonts.com Web Fonts to usługa wizualizacji czcionek świadczona przez Monotype Imaging Inc., która pozwala tej stronie internetowej włączać tego typu treści na swoich stronach.
Przetwarzane dane osobowe: narzędzia do śledzenia i dane o użyciu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts to usługa wizualizacji czcionek świadczona przez Google Ireland Limited, która pozwala tej stronie internetowej włączać tego typu treści na swoich stronach.
Przetwarzane dane osobowe: narzędzia do śledzenia i dane o użyciu.

Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.

uCalc
uCalc to uniwersalny konstruktor kalkulatorów i formularzy.
Konstruktor kalkulatorów online uCalc pozwala szybko tworzyć kalkulator do szacowania kosztów usług biznesowych o dowolnej złożoności.

Widget wideo YouTube (Tryb zwiększonej prywatności) (Google Ireland Limited)
YouTube to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Google Ireland Limited, która pozwala tej stronie internetowej włączać tego typu treści na swoich stronach.
Ten widget jest skonfigurowany w taki sposób, że YouTube nie przechowuje informacji i plików cookie o Użytkownikach na tej stronie internetowej, chyba że odtworzą wideo.
Przetwarzane dane osobowe: narzędzia do śledzenia, unikalny identyfikator uniwersalny (UUID) i dane o użyciu.

Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.

Interakcja z platformami zbierającymi dane i innymi podmiotami trzecimi
Ten rodzaj usługi pozwala Użytkownikom na interakcję z platformami zbierającymi dane lub innymi usługami bezpośrednio ze stron tej strony internetowej w celu zapisywania i ponownego wykorzystywania danych.
Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może zbierać dane przeglądania i dane o użyciu na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają aktywnie z tej usługi.

Widget JotForm (JotForm Inc.)
Widget JotForm to usługa umożliwiająca interakcję z platformą zbierającą dane JotForm dostarczaną przez JotForm Inc.
Przetwarzane dane osobowe: Narzędzia do śledzenia i dane o użyciu.

Miejsce przetwarzania: Niemcy – Polityka prywatności.

Pomiar
Ta strona internetowa używa narzędzi do śledzenia w celu mierzenia ruchu i analizowania zachowania Użytkowników z celem poprawy Usługi.

Analityka
Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Właścicielowi monitorować i analizować ruch w sieci oraz mogą być używane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy sieci dostarczana przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od tego, jak Właściciel zarządza przetwarzaniem danych, ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i analizowania korzystania z tej strony internetowej, do przygotowywania raportów na jej temat i dzielenia się nimi z innymi usługami Google.
Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam swojej własnej sieci reklamowej.
Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie i dane o użyciu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościWycofaj zgodę.

Czas przechowywania:

AMP_TOKEN: 1 godzina
_ga: 2 lata
_gac*: 3 miesiące
_gat: 1 minuta
_gid: 1 dzień

Facebook Ads śledzenie konwersji (Pixel Facebooka) (Meta Platforms Ireland Limited)
Śledzenie konwersji Facebook Ads (Pixel Facebooka) to usługa analityczna dostarczana przez Meta Platforms Ireland Limited, która łączy dane z sieci reklamowej Meta z działaniami wykonanymi na tej stronie internetowej. Pixel Facebooka śledzi konwersje, które można przypisać reklamom na Facebooku, Instagramie i Audience Network.
Przetwarzane dane osobowe: Narzędzia do śledzenia i dane o użyciu.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.
Czas przechowywania:
    • _fbp: 3 miesiące
    • fr: 3 miesiące

Google Analytics Funkcje raportowania reklamowego (Google Ireland Limited)
Google Analytics na tej stronie internetowej ma aktywowane Funkcje raportowania reklamowego, które zbierają dodatkowe informacje z pliku cookie DoubleClick (aktywność w sieci) i z identyfikatorów reklamowych urządzeń (aktywność w aplikacji). Pozwala to Właścicielowi analizować konkretne dane o zachowaniu i zainteresowaniach (dane o ruchu i interakcjach Użytkowników z reklamami) oraz, jeśli jest włączone, dane demograficzne (informacje o wieku i płci). 
Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z plików cookie przez Google, odwiedzając Ustawienia reklam Google.
Przetwarzane dane osobowe: Narzędzia do śledzenia, unikalne identyfikatory urządzeń do reklamowania (Google Advertiser ID lub IDFA, na przykład) i różne rodzaje danych, jak określono w polityce prywatności usługi.

Mie jsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWycofaj zgodę.
Czas przechowywania
    • IDE: 2 lata
    • _gcl_*: 3 miesiące
    • test_cookie: 15 minut

Śledzenie konwersji LinkedIn (LinkedIn Insight Tag) (LinkedIn Corporation)
Śledzenie konwersji LinkedIn (LinkedIn Insight Tag) to usługa analityczna i targetowania behawioralnego dostarczana przez LinkedIn Corporation, która łączy dane z sieci reklamowej LinkedIn z działaniami wykonanymi na tej stronie internetowej. LinkedIn Insight Tag śledzi konwersje, które można przypisać reklamom LinkedIn i pozwala kierować się do grup Użytkowników na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej strony internetowej. Użytkownicy mogą zrezygnować z funkcji targetowania behawioralnego za pomocą ustawień swojego urządzenia, ustawień konta LinkedIn lub odwiedzając stronę wycofania zgody AdChoices.
Przetwarzane dane osobowe: informacje o urządzeniu, Narzędzia do śledzenia i dane o użyciu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.
Czas przechowywania:
    • AnalyticsSyncHistory: 1 miesiąc
    • JSESSIONID: czas trwania sesji
    • UserMatchHistory: 1 miesiąc
    • bcookie: 1 rok
    • bscookie: 1 rok
    • lang: czas trwania sesji
    • lidc: 1 dzień
    • lms_ads: 1 miesiąc
    • lms_analytics: 1 miesiąc

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)
Google Analytics 4 to usługa analizy sieci dostarczana przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i analizowania korzystania z tej strony internetowej, do przygotowywania raportów na jej temat i dzielenia się nimi z innymi usługami Google.
Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam swojej własnej sieci reklamowej.
W Google Analytics 4 adresy IP są używane w momencie zbierania, a następnie odrzucane przed zalogowaniem danych w dowolnym centrum danych lub serwerze. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, konsultując oficjalną dokumentację Google.
Przetwarzane dane osobowe: informacje o przeglądarce, miasto, informacje o urządzeniu, szerokość geograficzna (miasta), długość geograficzna (miasta), liczba Użytkowników, statystyki sesji, Narzędzia do śledzenia i dane o użyciu.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWycofaj zgodę.
Czas przechowywania:
    • _ga: 2 lata
    • _ga_*: 2 lata

Śledzenie konwersji Google Ads (Google Ireland Limited)
Śledzenie konwersji Google Ads to usługa analityczna dostarczana przez Google Ireland Limited, która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonanymi na tej stronie internetowej.
Przetwarzane dane osobowe: Narzędzia do śledzenia i dane o użyciu.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.
Czas przechowywania:
    • IDE: 2 lata
    • test_cookie: 15 minut

Baidu Analytics
Baidu Analytics dostarcza marketerom cyfrowym narzędzia niezbędne do lepszego zrozumienia chińskich odwiedzających ich stronę internetową. Raporty zawierają statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej, konwersji, aktywności na stronie oraz demografii odwiedzających.

Zarządzanie zbieraniem danych i badaniami online
Ten rodzaj usługi pozwala tej Witrynie na zarządzanie tworzeniem, wdrażaniem, administracją, dystrybucją i analizą formularzy online oraz ankiet w celu zbierania, zapisywania i ponownego wykorzystywania danych od odpowiedzianych Użytkowników. Zebrane Dane Osobowe zależą od informacji żądanych i dostarczanych przez Użytkowników w odpowiednim formularzu online.

Te usługi mogą być integrowane z szerokim zakresem usług stron trzecich, aby umożliwić Właścicielowi podjęcie kolejnych kroków z przetworzonymi danymi - np. zarządzanie kontaktami, wysyłanie wiadomości, analizy, reklamy i przetwarzanie płatności.

JotForm (JotForm Inc.)
JotForm to kreator formularzy i platforma do zbierania danych dostarczana przez JotForm Inc.
Przetwarzane dane osobowe: nazwa firmy, kraj, adres fizyczny, zawód, Śledzenie, Dane użytkowania i Numer VAT.
Miejsce przetwarzania: Niemcy – Polityka Prywatności.

Targetowanie i reklama

Ta Witryna korzysta ze Śledzenia, aby dostarczać spersonalizowane treści marketingowe oparte na zachowaniu Użytkowników oraz obsługiwać i śledzić reklamy.

 

Reklama
Ten rodzaj usługi pozwala wykorzystywać Dane Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam na tej Witrynie, możliwe oparte na zainteresowaniach Użytkownika. Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są używane w tym celu. Informacje i warunki korzystania są przedstawione poniżej. 
Niektóre z poniższych usług mogą używać Śledzenia do identyfikacji Użytkowników lub mogą korzystać z techniki retargetingowego zachowania, tj. wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowania Użytkownika, także tych wykrytych poza tą Witryną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z politykami prywatności odpowiednich usług.

Simpli.fi (SIMPLIFI HOLDINGS, INC.)
Simpli.fi to usługa reklamowa dostarczana przez SIMPLIFI HOLDINGS, INC.
Przetwarzane dane osobowe: Śledzenie i Dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka PrywatnościWycofanie zgody.
Czas przechowywania:
    • suid*: 2 lata
    • uid_syncd*: 7 dni

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości
Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mailowych, telefonicznych lub innych informacji kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem. Usługi te mogą również zbierać dane dotyczące daty i godziny, kiedy wiadomość została obejrzana przez Użytkownika, a także kiedy Użytkownik z nią interagował, na przykład klikając linki zawarte w wiadomości.

ClickDimensions
Rozwiązanie programowe do automatyzacji marketingu ClickDimensions dla Microsoft Dynamics 365. Dzięki naszemu łatwemu w użyciu rozwiązaniu marketingowemu łatwo osiągniesz sukces w marketingu, angażując klientów i potencjalnych klientów za pomocą e-maili, formularzy internetowych, ankiet i kampanii pielęgnacyjnych. Czas przechowywania: do 30 minut


LeadBI
LeadBI to oprogramowanie do automatyzacji marketingu, które konwertuje odwiedzających witrynę na potencjalnych klientów. Śledź, identyfikuj, angażuj i pielęgnuj z LeadBI.

Remarketing i targetowanie behawioralne
Ten rodzaj usługi pozwala tej Witrynie i jej partnerom informować, optymalizować i wyświetlać reklamy na podstawie wcześniejszego korzystania z tej Witryny przez Użytkownika. Działanie to jest ułatwione przez śledzenie Danych użytkowania i używanie Śledzenia do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom zarządzającym działalnością remarketingową i behawioralnego targetowania.

Google Ads Remarketing (Google Ireland Limited)
Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego dostarczana przez Google Ireland Limited, która łączy aktywność tej Witryny z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie DoubleClick. Aby zrozumieć sposób wykorzystania danych przez Google, zapoznaj się z polityką partnerów Google. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania Śledzenia przez Google do personalizacji reklam, odwiedzając Ustawienia reklam Google.
Przetwarzane dane osobowe: Śledzenie i Dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka PrywatnościWycofanie zgody.

Czas przechowywania (przykład):

    • AID: 2 lata
    • ANID: 2 lata
    • Conversion: 3 miesiące
    • DSID: 14 dni
    • FCNEC: 1 rok
    • FLC: 10 sekund
    • FPAU: 3 miesiące
    • FPGCLAW: 3 miesiące
    • FPGCLDC: 3 miesiące
    • FPGCLGB: 3 miesiące
    • IDE: 2 lata
    • NID: 6 miesięcy
    • RUL: 1 rok
    • TAID: 14 dni
    • __gads: 2 lata
    • __gsas: 2 lata
    • _gac_: 3 miesiące
    • _gac_gb_: 3 miesiące
    • _gcl_au: 3 miesiące
    • _gcl_aw: 3 miesiące
    • _gcl_dc: 3 miesiące
    • _gcl_gb: 3 miesiące
    • _gcl_gf: 3 miesiące
    • _gcl_ha: 3 miesiące
    • id: 2 lata
    • test_cookie: 15 minut


Zarządzanie bazą danych użytkowników 
Ten typ usługi pozwala Właścicielowi tworzyć profile użytkowników na podstawie adresu e-mail, imienia i nazwiska lub innych informacji, które Użytkownik dostarcza tej Stronie, a także śledzić aktywność Użytkowników za pomocą funkcji analitycznych. Te Dane Osobowe mogą być również zestawiane z dostępnymi publicznie informacjami o Użytkowniku (takimi jak profile w serwisach społecznościowych) i wykorzystywane do tworzenia prywatnych profili, które Właściciel może wyświetlać i wykorzystywać do ulepszania tej Strony. Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie wiadomości do Użytkownika w określonych momentach, takich jak e-maile oparte na konkretnych działaniach wykonanych na tej Stronie.

Pardot (Salesforce.com, inc.) 
Pardot to usługa zarządzania bazą danych użytkowników dostarczana przez Salesforce.com, inc. Pardot może korzystać z śledzących w celu rozpoznawania i śledzenia zachowania Użytkowników, a także pomagać w dostarczaniu spersonalizowanych reklam i treści. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania przez Pardot z funkcji śledzenia do celów reklamowych, odwiedzając stronę Salesforce Audience Studio Opt-Out lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi przez YourOnlineChoices i AdChoices. Przetwarzane dane osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi, informacje o urządzeniu, adres e-mail, śledzące i dane o użyciu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja.

 

Jak zarządzać preferencjami oraz udzielać lub cofać zgodę


Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi ze śledzeniem oraz udzielania i wycofywania zgód:
Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami dotyczącymi śledzenia bezpośrednio w ustawieniach swojego urządzenia, na przykład, zapobiegając używaniu lub przechowywaniu śledzących.
Dodatkowo, kiedy użycie śledzenia opiera się na zgodzie, Użytkownicy mogą udzielać lub wycofywać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w powiadomieniu o ciasteczkach lub aktualizując je za pomocą odpowiedniego widgetu preferencji prywatności, jeśli jest dostępny.
Możliwe jest także usunięcie wcześniej przechowywanych śledzących, w tym tych używanych do zapamiętywania pierwotnych preferencji zgody Użytkownika, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia.
Inne śledzące w lokalnej pamięci przeglądarki można usunąć, czyścąc historię przeglądania.
W odniesieniu do śledzących od stron trzecich, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami za pomocą powiązanego linku do rezygnacji (jeśli dostępny), korzystając ze środków wskazanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się bezpośrednio z daną stroną trzecią.

Lokalizacja ustawień śledzenia
Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o tym, jak zarządzać ciasteczkami w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:

 

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami śledzących używanych w aplikacjach mobilnych, rezygnując z nich za pośrednictwem odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklamowe urządzenia mobilnego lub ogólne ustawienia śledzenia (Użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia i szukać odpowiedniego ustawienia).

 

Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach
Pomimo powyższego, Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez YourOnlineChoices (UE i Wielka Brytania), Network Advertising Initiative (USA) oraz Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy pozwalają Użytkownikom wybierać swoje preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów oprócz informacji zawartych w tym dokumencie.
Digital Advertising Alliance oferuje aplikację o nazwie AppChoices, która pomaga Użytkownikom kontrolować reklamy oparte na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych.
Konsekwencje odmowy użycia śledzących
Użytkownicy mają prawo decydować, czy zezwalać na użycie śledzących. Należy jednak pamiętać, że śledzące pomagają tej stronie internetowej dostarczać lepsze doświadczenia i zaawansowane funkcje Użytkownikom (zgodnie z celami opisanymi w tym dokumencie). Dlatego jeśli Użytkownik zdecyduje się zablokować użycie śledzących, Właściciel może nie być w stanie dostarczyć związanych z tym funkcji.

 

Właściciel i Administrator Danych


SCM GROUP S.p.A., Via Emilia 77 47921 Rimini (RN), Włochy Tel +39 0541 700.111.

Mianowany Inspektor Ochrony Danych (DPO) przez SCM Group s.p.a.:
biuro: Via Emilia n° 77, 47921, Rimini (RN), Włochy
adres e-mail: dpo@scmgroup.com

Posiadacz przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO to Extera Srl via O. Scavino n. 4 - 47891 Rovereta (RSM), tel. 0549 941976 (międzynarodowy. +378 941976) w sprawie wniosków dotyczących przetwarzania danych i praw zainteresowanej strony proszę wysłać e-mail na adres privacy@extera.com. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 30 dni zgodnie z art. 15 i następnymi RODO 679/2016. Jeśli ilość żądanych danych będzie taka, że wymaga dłuższego czasu, Administrator Danych ma obowiązek poinformować Wnioskodawcę.
Przedstawiciel na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 RODO
Adres e-mail właściciela: privacy@scmgroup.com
Ponieważ korzystanie z monitorowania przez strony trzecie na tej stronie internetowej nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie odniesienia do monitorowania przez strony trzecie należy traktować jako wskazówki. Aby uzyskać pełne informacje, Użytkownicy są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z politykami prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.
Z uwagi na obiektywną złożoność technologii śledzenia, zachęcamy Użytkowników do kontaktu z Właścicielem, jeśli chcą uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych technologii na tej stronie internetowej.

 

Definicje i odniesienia prawne:

 

 

Dane osobowe
Informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym numerem identyfikacyjnym osoby - pozwalają na identyfikację lub określenie tożsamości osoby fizycznej.

 


Dane użytkowania
Informacje gromadzone automatycznie na tej stronie internetowej (lub przez usługi stron trzecich używane na tej stronie), które mogą zawierać: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników tej strony, adresy URI, czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (udane zakończenie, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.


Użytkownik
Osoba korzystająca z tej strony internetowej, która, jeśli nie jest określone inaczej, pokrywa się z Podmiotem Danych.


Podmiot Danych
Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.


Procesor Danych (lub Procesor)
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inne ciało, które przetwarza dane osobowe w imeniu Administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


Administrator Danych (lub Właściciel)
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inne ciało, które samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej strony internetowej.


Ta strona internetowa (lub ta aplikacja)
Środek, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Użytkownika.


Usługa
Usługa świadczona przez tę stronę internetową, opisana w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.


Unia Europejska (lub UE)
O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Cookie
Cookies to technologie śledzenia składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.


Tracker
Technologia, np. Cookies, unikalne identyfikatory, sygnały webowe, osadzone skrypty, e-znaczniki i śledzenie odcisków palców, umożliwiająca śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez dostęp lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne
To oświadczenie o prywatności zostało przygotowane na podstawie postanowień wielu aktów prawnych.
Ta polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej strony internetowej, chyba że w tym dokumencie określono inaczej.