Automatyczne czopiarki dwustronne

Czopiarka dwustronna są produktami stałego rozwoju, stanowią sumę najlepszych umiejętności i know-how nabytych przez Celaschi która dołączyła do grupy SCM. Ta marka, o bogatej tradycji, jest dziś znana jako nazwa modelu.

Przeczytaj całą historię

Asortyment czopiarek dwustronnych firmy SCM Celaschi charakteryzuje się wysokowydajną konstrukcją i urządzeniami technologicznymi, pozwalającymi osiągnąć wysoką wydajność produkcji, dużą konfigurowalność maszyny i łatwą zmianę wymiarów obróbki. Możliwe jest wykonywanie wielu operacji, takich jak czopowanie, formatyzacja, kształtowanie, wykonywanie wpustów przelotowych/ślepych, kalibracja, szlifowanie, wiercenie, fazowanie itp. na szerokim zakresie materiałów: litym drewnie, drewnie i płytach niedrzewnych (PVC, fibro-cement, wełna skalna/szklana, izolacja, gips itp.).
Dokładność do jednej setnej i trwałość, które pozostają niezmienione w czasie, sprawiają, że te dwustronne czopiarki są idealnym rozwiązaniem zarówno w wersjach wolnostojących, jak i zintegrowanych w linii.

Czytaj więcej