Strugarka czterostronna

Maszyny do warsztatów stolarskich SCM łączą w sobie wszystkie technologie obróbki drewna zarówno dla rzemieślnika jak i dla przemysłu.

Throughfeed moulders have been designed to machine solid wood, MDF type panels or other similar materials lengthways. SCM's throughfeed moulders guarantee the highest possible value of the machined piece thanks to the company's quality standards and therefore represent a very important machining process for both artisan and industrial woodworking.