Elastyczne rozwiązania okleinowania

 

Integracja do ogniwa obróbczego jednostronnych okleiniarek wyposażonych w automatyczne systemy sterowania i zaawansowane systemy transportu obsługiwane przez "inteligentne" oprogramowanie pozwala na elastyczną i wydajną obróbkę formatek zgodnie z wymaganą obecnie różnorodnością produkcji.

Zintegrowane zarządzanie maszynami i automatyzacją umożliwia pozyskanie informacji o każdej formatce nawet na urządzeniach przenośnych dzięki stałemu monitorowaniu przebiegu obróbki przez oprogramowanie nadzorujące Maestro Active Watch. Ponadto możliwe jest zarządzanie elementami obrabianymi w czasie rzeczywistym, połączenie z systemem kontroli produkcji MES (Manufacturing Execution Systems) oraz oprogramowaniem ERP (Enterprise Resources Planning).

Urządzenia do załadunku/rozładunku - roboty antropomorficzne lub kartezjańskie, połączone z automatycznymi, zintegrowanymi magazynami oraz urządzenia łączące z procesami poprzedzającymi i następującymi zapewniają wyższą produktywność i ciągłość przepływu produkcji. Dzięki Edge Store Manager wymiana obrzeża na okleiniarce może być zarządzana w sposób szybki i łatwy. Ten automatycznie uczący się system dopasowuje uruchomiony program obróbki z odpowiednim obrzeżem za pomocą kodu kreskowego lub QR.

Nowe elastyczne systemy okleinowania SCM, ogniwa lub linie okleinujące i formatyzująco-okleinujące podzielone są na dwie gamy: stefani cell oraz stefani rocket.

 

STEFANI CELL DO PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ

Gama ogniw stefani cell zawiera elastyczne rozwiązania bazujące na jednostronnej okleiniarce zintegrowanej z systemami powrotu elementu i automatycznym załadunkiem/rozładunkiem. Urządzenia transportowe stefani cell umożliwiają stworzenie rozwiązań dostosowanych do zmiennych potrzeb użytkownika i elastycznej produkcji. Oprogramowanie zarządzające inteligentnie, w czasie rzeczywistym umożliwia nieprzerwany proces produkcyjny pod nadzorem i obsługą jednego operatora, co generuje ekonomiczne i logistyczne korzyści.

 

STEFANI CELL H

wysoka produktywność, maksymalna personalizacja oraz perfekcyjna jakość


Ogniwo okleinowania i formatyzacji wyposażone w automatyczny system załadunku, zaprojektowane aby gwarantować przemysłowy poziom wolumenu produkcyjnego i maksymalne zróżnicowanie produkcji jednostkowej.

To rozwiązanie charakteryzuje:

 • Wszechstronność produkcji bez przestojów
 • Natychmiastowa i ekonomiczna produkcja bez zróżnicowania pomiędzy pojedynczym elementem a standardową partią produkcyjną: bez przestojów produkcyjnych podczas zmiany wymiarów obrabianej formatki, obrzeża i rodzaju kleju.
 • Precyzja i niezawodność: dla różnych systemów wprowadzania formatek, z lub bez funkcji formatowania połączonej z jednostronnymi okleiniarkami.
 • Konfigurowalność i personalizacja: rozwiązania modułowe bazujące na charakterze produkcji klienta w odniesieniu do jednostek obróbczych oraz urządzeń przeładunkowych.

 

Go to product page

 


STEFANI CELL S

Maksymalna elastyczność i wysokie standardy personalizacji

Pickback grantry system

Ogniwo formatyzacji i okleiniowania All-In-One z obsługą dostosowaną do jednego operatora, odpowiednie dla firm nastawionych na średniej wielkości inwestycję w produkcję pół-przemysłową z formatkami o niestandardowych wymiarach.

To rozwiązanie charakteryzuje:

 • Kompaktowość i wysoka wydajność: stefani cell S obrabia formatki wymagające formatowania (np. po pilarce panelowej). Dzięki innowacyjnemu półautomatycznemu systemowi podawczemu z funkcją formatowania możliwa jest wzdłużna i poprzeczna obróbka dużych formatów.
 • Modułowość i wydajność: stefani cell S jest zaprojektowana aby z łatwością zintegrować ją z wieloma trybami produkcji dzięki systemowi powrotu “Pickback”. System Pickback służy do automatycznego zawracania formatki do operatora, rozładunku na stos końcowy lub na systemy transportu do magazynu bądź na inne maszyny ogniwa co znacząco skraca czas przejścia i obróbki.
 • Precyzja i dynamika: Szczególne rozwiązania technologiczne gwarantują idealną jakość końcowego produktu i wszystkich jego elementów. Powtarzalność i precyzja obróbki stała się gwarantowaną wartością dodaną dla wszystkich komponentów meblarskich.

 

Go to product page

 


STEFANI CELL E

Doświadczenie "produkcji jednostkowej" w najprostszej postaci

Ogniwo "pierwszego poziomu" pośród gamy stefani cell do elementów sformatowanych. Łączy zalety produkcji personalizowanej z dużymi wolumenami produkcji oraz kompaktową budowę z przystępną inwestycją dla MŚP. Różnorodność konfiguracji umożliwia spełnienie wszelkich potrzeb w zakresie produktywności i obróbki. Dla zaoferowania maksymalnej elastyczności można połączyć maszynę z posuwem, robotem lub dodatkowym urządzeniem transportowym.

To rozwiązanie charakteryzuje:

 • Łatwość użytkowania, integralność i wszechstronność: różnorodność konfiguracji wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom produkcji i obróbki. Podajniki, roboty lub dodatkowe transportery mogą być połączone dla osiągnięcia maksymalnej elastyczności.
 • Nowa automatyka dla przyspieszenia przedsiębiorstwa: nowy bramowy system "pickback" do automatycznego powrotu formatek gwarantuje proste zarządzanie produkcją "just in time". W ten sposób operator może skupić się na ponownym podawaniu formatek do okleiniarki, ergonomicznie i bez utrudnień.
 • Brak błędów i gwarancja każdorazowego poprawnego podania formatki do strefy obróbki, dzięki technologii BOCZNEJ WERYFIKACJI, która poprzez wyświetlacz w strefie operatora wskazuje prawidłowe ułożenie elementu.

 

Go to product page

 


STEFANI ROCKET DLA DUŻYCH WOLUMENÓW PRODUKCJI "MASS CUSTOMIZATION"

Gama stefani rocket zawiera elastyczne linie okleinowania oraz okleinowania z formatowaniem składające się z dwóch lub czterech jednostronnych okleiniarek połączonych z systemami automatyzacji dla nieprzerwanej pracy z wysoką produktywnością. Wzdłużna i poprzeczna obróbka formatek przebiega w dwóch przejściach dla linii z dwiema maszynami lub w jednym przejściu, z natychmiastowym obrotem formatek o 90°, dla linii z czterema okleiniarkami. Oprogramowanie Maestro active watch nadzoruje, zarządza i obsługuje linię produkcyjną. Można je w pełni zintegrować z firmowym oprogramowaniem ERP oraz oprogramowaniem zarządzającym produkcją (MES), tworząc dwukierunkową sieć wymiany danych.

 

STEFANI ROCKET U 

modułowa linia dostosowywana do konkretnych potrzeb, zarówno przestrzeni jak i przystępności.
Sistema di traslazione TR C180

Rozwiązanie z dwiema jednostronnymi okleiniarkami, idealne do produkcji z zastosowaniem powrotu elementu do strefy podawczej, dzięki konfiguracji U-kształtnej. Zapewnia również elastyczność przy wysokich wolumenach produkcji.

To rozwiązanie charakteryzuje:

 • Kompaktowy układ dla prostej obróbki z czterech stron, przy dwóch przejściach.
 • Proste zarządzanie jednostką przez jednego operatora
 • Wysoka elastyczność produkcji jednostkowej. Obróbka różnych wymiarów, przy różnych obrzeżach oraz wykonanie różnych operacji bez przestojów produkcyjnych dzięki automatycznemu, szybkiemu pozycjonowaniu jednostek roboczych.
 • Przenośnik TR C180. Umożliwia używanie dwóch jednostronnych maszyn jako maszyn wolnostojących z niezależnym załadunkiem formatek.
 • Możliwość automatycznego zamykania pętli dla drugiego przejścia za pomocą urządzeń automatycznych.

 

Go to product page

 


STEFANI ROCKET H 

maksymalna wszechstronność, łatwa integracja z procesami produkcji

Linia okleinowania lub okleinowania i formatyzacji z dwiema lub czterema jednostronnymi maszynami do produkcji z przepływem liniowym, automatycznym podawaniem elementów i modułowymi systemami automatyzacji. Linia idealnie spełnia wymagania elastycznej produkcji z dużym wolumenem produkcji.

To rozwiązanie charakteryzuje:

 • Wysoka elastyczność produkcji jednostkowej. Obróbka różnych wymiarów, przy różnych obrzeżach oraz wykonanie różnych operacji bez przestojów produkcyjnych dzięki automatycznemu, szybkiemu pozycjonowaniu jednostek roboczych.
 • Racjonalny układ przepływu surowca z uproszczeniem logistyki na produkcji.
 • Przepływ produkcji zagwarantowany przez przenośnik Moover. Gdy operator wprowadzi element, jego odpowiednie ustawienie i podanie do strefy obróbki odbywa się automatycznie.

 

Go to product page

 


STEFANI ROCKET E 

produktywność i elastyczność w inwestycji przystępnej także dla małych i średnich przedsiębiorstw

Linia okleinowania "pierwszego poziomu" z manualnym załadunkiem, dla już formatowanych elementów. Idealna dla firm, które zakładają elastyczną koncepcję produkcji.

To rozwiązanie charakteryzuje:

 • Łatwość użytkowania: linia nie wymaga integracji z zewnętrznym zarządzaniem dzięki wielu dostępnym trybom pracy:
  - Tryb "klasyczny" z samouczącym zarządzaniem wymiarami elementów na podstawie listy programów z obsługą kodów kreskowych/QR
 • Brak błędów i gwarancja każdorazowego poprawnego podania formatki do strefy obróbki, dzięki technologii BOCZNEJ WERYFIKACJI, która poprzez wyświetlacz w strefie operatora wskazuje prawidłowe ułożenie elementu.
 • Wysoka wydajność dzięki łatwości wprowadzania elementów
 • Racjonalny układ przepływu surowca z uproszczeniem logistyki na produkcji.
 • System przenoszenia Moover: Gdy operator wprowadzi element, jego odpowiednie ustawienie i podanie do strefy obróbki odbywa się automatycznie.

 

Go to product page

 

INFORMATION REQUEST

Akceptuję Politykę Prywatności.