Kodeks Etyki: nasze widzenie teraźniejszości i przyszłości, wychodząc od utrwalonych wartości

Scm Group działa w wielu kontekstach, ze spojrzeniem zawsze skierowanym ku przyszłości, umocniona swą kilkudziesięcioletnią historią tworzoną przez zaangażowanie tysięcy ludzi.

Wspólnym mianownikiem naszych działań jest bogactwo skryte w wartościach, które nacechowały naszą przeszłość, i na których opiera się zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość Grupy.

Z tych powodów postanowiliśmy zdefiniować Kodeks Etyki, dostępny dla wszystkich. W ten sposób z partnerami, dostawcami i klientami dzielimy się wizją każdego kluczowego aspektu naszych działań.

 

U podstaw nowego Kodeksu Etyki Grupy SCM leży kilka fundamentalnych zasad, takich jak: rzetelność i transparentność, społeczna odpowiedzialność biznesu, centralna pozycja człowieka i poszanowanie jego osobliwości, ochrona zdrowia i troska o bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona i poszanowanie środowiska i terytoriów, na których działa Scm Group, na całym świecie.
 

Niektóre z naszych zasad przewodnich

Ludzie z ich osobliwościami, w sercu przedsiębiorstwa

Scm Group uznaje fundamentalną wartość w różnorodności kultur i talentów, a także w ochronie pracy i trosce o bezpieczeństwo.

Chroń środowisko, aby zapewnić przyszłość

Scm Group promuje działania, które mogą zapewnić zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Nie klienci, a partnerzy

Klienci są naszymi partnerami na drodze do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Ale zawsze należy czynić to w pełnym poszanowaniu ludzi, którzy nabywają nasze produkty.

Nie może istnieć biznes bez odpowiedniej etyki biznesowej

Dla Scm Group społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza również prowadzenie działalności gospodarczej w poszanowaniu i z ochroną interesów wszystkich partnerów i wszystkich osób, z którymi ma styczność.

Jesteśmy pewni, że jasne wyrażenie wspólnych zasad, wartości i odpowiedzialności pokieruje naszymi wyborami pod znakiem koherencji i sumienności, a także nawiązując jeszcze bardziej klarowne relacje z osobami i instytucjami, które stykają się z naszym przedsiębiorstwem w różnych krajach świata.

 

 

Zapoznaj się z kodeksem Etyki

+
x

 

 


Report an offence anonymously and confidentially

whistleblowing system

Download the handbook