superset nt

(512) 931-1962
Strugarka czterostronna - Automatyczne strugarki czterostronne - superset nt

The automatic throughfeed moulder ideal for companies working multiple shifts and/or small batches.
For the production of profiles for windows, doors, stairs, beads, frames and furnishings.
The machine structure has been specific designed to enable the operator to work in ergonomic and safe conditions.

Zalety

EASE OF USE
The MOBILE PC electronic control makes machine programming intuitive. Clear and precise information are always available, thanks to detailed reports.

INCREASED PRODUCTIVITY
The SET-UP system allows the operator to change tools and perform adjustments in just a few seconds, making set-up time up to 20 times faster.

CUSTOMISED COMPOSITIONS
Ten possible configurations thanks to two right vertical spindles, two top horizontal spindles, with and without universal spindle.

HIGH VARIETY OF PROFILES
The HSK technology allows downtime reduction and finish quality enhancement, with improved ergonomics for the operator.

Dane techniczne
    superset nt
Minimum working width (finished section) mm 25 [15 opt.]
Maximum working width (finished section) mm 240 [260 opt.]
Minimum working thickness (finished section) mm 6
Maximum working thickness (finished section) mm 120 [200 opt.]
Feed speed m/min 5 ÷ 25 [6 ÷ 40 opt.]
Motors power kW (HP) 4 (5,5) [up to 18,5 (25) opt.]
Spindles rotation speed rpm 6000 [8500 opt.]
Tool-holder spindles diameter mm 40 [50 opt.]
Axial adjustment of vertical spindles from worktable mm 80 [75 opt. with HSK]
Axial adjustment of horizontal spindles from right fence mm 45
Min./max. profiling tool diameter mm 100/200
Available units n. 4 ÷ 8
Case Studies
Fleischmann
Czytaj więcej
Wang Mei
Czytaj więcej
Bussi
Czytaj więcej
Wiehl, Brunner, Pahl
Czytaj więcej
Media
Dokumentacja
Prośba o informacje

Wypełnij ten formularz, aby uzyskać więcej informacji

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z dekretem ustawodawczym 196/03 i RODO 679/2016 oraz obowiązujące przepisy
RODO Autoryzacja
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Zgoda marketingowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Zgoda strony trzeciej
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych stronom trzecim, w tym spółkom z grupy i/lub podmiotom trzecim spoza grupy, takim jak operatorzy branżowi w celu prowadzenia działań marketingowych.

*w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe załatwienie wniosku