Monitorowanie maszyny

Zalety

  • Świadomość zawsze i wszędzie.

 

Główne charakterystyki

  • Monitorowanie maszyn, natychmiastowe ostrzeżenia i wskaźniki KPI.

Masz zawsze maszynę w Twoich rękach. Natychmiastowe powiadomienia o alarmach i przestojach umożliwiają klientom podjęcie natychmiastowych działań.

  • Monitorowanie maszyn w czasie rzeczywistym

Na podstawie aktualnych danych usługa ta monitoruje i pokazuje, co dzieje się w maszynach wyposażonych w Maestro connect. Dostarcza kompletne zestawy informacji, opisujących pracę maszyny w czasie rzeczywistym, np.:

with Maestro connect. It provides the complete sets of information that describe how the machines are performing in real time like:

  • chronologia stanów maszyn
  • chronologia produkcji i jej przebieg
  • przebieg przestojów maszyny
  • przebieg krytycznych elementów maszyny

 

  • Natychmiastowe powiadomienia i ostrzeżenia w czasie rzeczywistym

W oparciu o aktualne dane, poziom ten monitoruje w czasie rzeczywistym wszelkie stany maszyn, które mogą powodować awarie. Celem jest wykrycie anomalii i natychmiastowe powiadomienie o nich nie tylko operator przy maszynie, ale także zdalnie uprzedzić główne zainteresowane osoby zlokalizowane w innych miejscach zakładu, aby działać szybko.