PROCES SOFTFORMINGU – MEBLE

Dziś możesz się odważyć dzięki okleiniarkom dedykowanym do obróbki softformingu, będących rezultatem doskonałości know-how i gwarantowanej solidności SCM.
 

Łatwiej będzie kształtować nowe formy i perspektywy i uzyskując jakość, nigdy dotychczas nie widzianą i... nie dotykaną.
 

Oto tylko kilka przykładów możliwych do osiągnięcia profili
 


Profil STEP

Profil J

Profil 45°


IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO TYPU PROCESU

Możliwość obróbki prętów podłużnych z późniejszym cięciem i okleinowaniem lub drzwiczek już wykonanych na wymiar.
 
RÓŻNORODNE MATERIAŁY – BEZ PROBLEMU

Szeroki wybór spośród typów obrabianych materiałów… panele typu płyty wiórowej, okleiny typu MDF, ABS, PVC, PP, kleje EVA i PUR. Grubość, wykończenie, zdobienie nie stanowią już ograniczenia w projektowaniuDEDYKOWANE ZESPOŁY OBRÓBOCZE

 The gluing unit has an edge pressure zone that can have different lengths, 1m, 1.8m, 2.4m set up with sectors equipped with cooled pads or a combination of pads and rollers depending on the profile to be achieved and the material used (panel/edge/glue) długościach, 1m, 1,8m, 2,4m, na której ustawione są sektory wyposażone w chłodzone nakładki lub kombinację nakładek/rolek w zależności od profilu, który ma być wykonany i od używanego materiału. (płyta / okleina / klej).


Zespół przycinający została zaprojektowany z nową geometrią cięcia celem uzyskania lepszego wykończenia początku i końca płyty. Zmniejsza ilość odpadów podczas późniejszej poprzecznej obróbki płyty.

Wykańczanie poprzecznej strony profili J i C wykonywane jest za pomocą dedykowanego elektronicznego zespołu zaokrąglającego Round J-side

Aby uzyskać lepsze wykończenie krawędzi, zespoły skrobaków kleju i odświeżacz koloru obrzeża są wyposażone w elektroniczne osie, aby uzyskać elastyczne i automatyczne pozycjonowanie w zależności od typu profilu płytyROZWIĄZANIA DLA OKLEINOWANIA TYPU SOFTFORMING


Formularz zapytania o informacje i pokaz pełnego webinarium

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z dekretem ustawodawczym 196/03 i RODO 679/2016 oraz obowiązujące przepisy
Zustimmung DSGVO
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Polityką Prywatności.

Zgoda marketingowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Zgoda strony trzeciej
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych stronom trzecim, w tym spółkom z grupy i/lub podmiotom trzecim spoza grupy, takim jak operatorzy branżowi w celu prowadzenia działań marketingowych.

*w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe załatwienie wniosku