Konkurs!

11 mar 2016

 

 

Regulamin

I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o maszynach SCM

 

Organizatorzy KONKURSU

Organizatorem konkursu jest firma SCM Group POLSKA Sp. Z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie ul. Obornicka 133. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Katedrą Obrabiarek, Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 38/42 w Poznaniu

 

ADRESACI KONKURSU

W konkursie mogą brać udział studenci wydziałów technologii drewna, szkół wyższych z terenu całej Polski oraz uczniowie szkół technicznych.

 

CELE KONKURSU

 1. Popularyzowanie wśród młodzieży, wiedzy z zakresu szeroko rozumianej technologii drewna związanej z branżą maszynową.
 2. Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej rozwiązań konstrukcyjnych przy przygotowywaniu produkcji.
 3. Promowanie najlepszych studentów.
 4. Budowanie świadomości marki wśród potencjalnych klientów firmy.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wiedza z zakresu przeznaczenia, budowy i eksploatacji obrabiarek do drewna i tworzyw drzewnych firmy SCM
 • Rozwiązywanie potencjalnych problemów produkcyjnych.

PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs ma charakter ogólnopolski i składa się z jednego etapu.
 • Konkurs polega na rozwiązaniu testu opracowanego przez  Organizatora i zatwierdzonego przez  Honorowego Patrona. Czas na jego rozwiązanie wynosi 45 min.
 • Testy sprawdza Komisja Konkursowa składająca się co najmniej z jednego przedstawiciela Organizatora i jednego przedstawiciela Patrona Honorowego.
 • Uczelniana Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu do ogólnej wiadomości podczas Dnia Technologa Drewna UP w Poznaniu.
 • Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędną 0 punktów. Suma punktów uzyskana przez uczestników decyduje o kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji.
 • Troje studentów z najlepszymi wynikami zostaje Zwycięzcami Konkursu; pięcioro studentów z najlepszymi wynikami – Laureatami Konkursu. W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez  większą liczbę Uczestników,  Zwycięzców lub Laureatów wyłania się wśród nich w drodze losowania.

NAGRODY

 • Nagrodą główną dla trzech Zwycięzców Konkursu będzie 3 dniowy wyjazd do siedziby firmy SCM Group w Rimini (Włochy), gdzie laureaci oprócz szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii będą mieli okazje zobaczyć na żywo produkcję maszyn.
 • Poza wyłonieniem zwycięzców, pięciu Laureatów Konkursu otrzyma nagrody rzeczowe od firmy SCM GROUP

  

TERMINY i Miejsca

 •  Konkurs przeprowadzony będzie na Wydziale Technologii Drewna UP w Poznaniu przez pracowników SCM Group we współpracy z wykładowcami UP w Poznaniu.
 • Terminy:
  • do 10 kwietnia 2016 r. – przesyłanie zgłoszeń do konkursu drogą elektroniczną ( zawierających informaje: Imię, Nazwisko, Uczelnia, wydział, dane kontaktowe) na adres e-mail: konkurs@scmgroup.pl
  • 25 kwietnia 2016 r. – przeprowadzenie testu godz 18.00
  • Czerwiec 2016 r. – ogłoszenie wyników Konkursu
   (w trakcie imprezy Dzień Technologa Drewna)

Wyjazd do siedziby firmy SCM w Rimini odbędzie się w czerwcu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Zwycięzcami Konkursu.