Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Spółce SCM Group Polska sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: SCM Group Polska sp. z o.o. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres: Obornicka 133, 62-002 Suchy Las. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w pocztowy powyżej lub na adres e-mail: rodo-pl@scmgroup.com, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie zobowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom powiązanym kapitałowo wchodzącym w skład Grupy SCM w związku z realizacją usług oferowanych przez Spółkę (zlecenie produkcji lub dostaw maszyn oferowanych przez Spółkę SCM Group Polska sp. z o.o.), podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, firmom kurierskim i pocztowym, firmom świadczącym usługi transportowe, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczącym usługi serwisowe oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania wówczas gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej.

W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej wymienionego Rozporządzenia są łamane, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić SCM Group Polska sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i może ją Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa również na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Zgodę na wykorzystania plików „cookie” do analizy ruchu sieciowego mogą Państwo udzielić po wejściu na stronę internetową firmy SCM Group Polska sp. z o.o. Mają Państwo również prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Kliknij tutaj, jeśli chcesz zapoznać się z pełną polityką prywatności