Aplikacja społecznościowa, zbliżająca cały świat Scm Group

7 maj 2020

Praca w tej grupie oznacza przynależność do społeczności złożonej z 4000 osób rozsianych na całym świecie. Jest to podstawowy kapitał ludzki dla naszej firmy, z którego jesteśmy dumni, ale także ważny zasób, który w pełni można wykorzystać pod kątem relacji.

Właśnie dlatego Zarząd Grupy od razu uwierzył w ten nowy projekt: Social App Scm Group. Jest to aplikacja zaprojektowana w celu ułatwienia łączenia się i komunikacji z kolegami z całego świata. Projekt ten był opracowany przez samych pracowników Grupy w ramach ścieżki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, i ma na celu poprawę jakości życia każdego pracownika, wewnątrz firmy i poza nią.

Co to jest

Aplikacja społecznościowa Scm Group to wirtualna przestrzeń, zorganizowana jak prawdziwa sieć społecznościowa, podzielona na kilka „społeczności”, w ramach których można przekazywać interesujące innych członków wiadomości, innowacyjne pomysły i opinie, dzielić się pożytecznymi usługami i możliwościami, przybywającymi z terytoriów należących do różnych gałęzi Grupy i czuć się bardziej zbliżonymi, od jednego końca planety do drugiego. Aplikacja jest dostępna zarówno ze smartfonów, jak i komputerów PC, a zatem dostępna dla wszystkich pracowników firmy: od działów produkcyjnych po biura.

Jest to narzędzie komunikacyjne zaprojektowane tak, aby dla osób, będących częścią tej firmy, mogło ono w praktyce stanowić okazję do wykorzystania w życiu codziennym, współuczestnicząc w świecie usług, przydatnych dla nas wszystkich. 092/2

Jest sposobem na znacznie sprawniejszą współpracę w kwestiach związanych z naszą pracą, dzięki możliwości uczestnictwa w społecznościach, specyficznych dla każdego terytorium, witryny internetowej, organizacji lub projektu biznesowego.

Ta aplikacja społecznościowa jest bowiem wysoce konfigurowalna i będzie stopniowo wzbogacana dzięki wkładowi wszystkich naszych pracowników.

Związek z terytoriami

Aplikacja społecznościowa Scm Group powstała również w celu zacieśnienia relacji z terytoriami, na których działa Scm Group: poczynając od tego, gdzie Grupa narodziła się, tzn. prowincji Rimini, po te, w których rozwijała się ona, na całym świecie. Dzięki temu narzędziu i różnym „społecznościom”, które stopniowo będą je zapełniać z inicjatywy samych pracowników, możliwe będzie publikowanie i udostępnianie dla kolegów usług, możliwości, inicjatyw i wydarzeń z różnych dziedzin, dzięki czemu będą oni łatwiej dostępne.

Bliscy, nawet z daleka

Obecna sytuacja, związana z globalnym rozpowszechnieniem COVID-19, jeszcze mocniej przekonała Grupę, że istnieje potrzeba takiego narzędzia komunikacji, które pomogłoby jeszcze bardziej w zniwelowaniu odległości oraz wymianie informacji i doświadczeń między różnymi oddziałami Grupy na świecie. „Jesteśmy przekonani, że ta aplikacja społecznościowa - twierdzi dyrektor generalny Marco Mancini - może dziś okazać się jeszcze bardziej użyteczna i cenna aby wzmocnić wartości pojęć 'pracy w zespole' i 'stania obok', które są fundamentalne aby ponownie wystartować z jeszcze większym zapałem i determinacją i zwarci stawić czoła nowym, oczekującym nas wyzwaniom”.