SCM GROUP PRZEDSTAWIA "CAMPUS"

5 lut 2019

Nowy Ośrodek szkoleniowy grupy, światowego lidera w dziedzinie produkcji maszyn i komponentów przemysłowych, jest uwieńczeniem przebytej drogi, która od zarania zdążała do generowania umiejętności kroczących w nogę z innowacjami technologicznymi i przekazywania ich profesjonalistom tej branży na całym świecie. Inauguracja odbyła się w przededniu imprezy Open House 2019 "Smart & Human Factory" (31/01 -2/02) poświęconej cyfrowej i inteligentnej fabryce, zintegrowanej z przemysłowymi i współpracującymi robotami.

Rimini, 28 stycznia 2019 r. - Konkretna odpowiedź na ustawiczne wyzwania o charakterze technologicznym i szkoleniowym, dotyczące dzisiejszego przemysłu wytwórczego. Wsparcie dla biznesu, ale także akt odpowiedzialności społecznej. Rozpoczyna się od Rimini projekt Campus Scm Group, którym grupa – lider światowy w zakresie technologii przetwarzania szerokiej gamy materiałów i komponentów przemysłowych wznawia i umacnia to, co zawsze było dla nas priorytetem: rozwijanie najbardziej zaawansowanych umiejętności w tych sektorach i przekazanie ich dzisiejszym i jutrzejszym profesjonalistom na całym świecie.

Campus, inauguracja którego odbyła się w poniedziałek 28 stycznia w nowej siedzibie w Villa Verucchio, w obecności przedstawicieli głównych władz instytucjonalnych oraz przedstawicieli kręgów oświaty, kształcenia zawodowego i uniwersyteckiego, został stworzony, aby koordynować i wspierać wszelkie działania mające na celu rozwijanie umiejętności zawodowych, technicznych, administracyjnych i kierowniczych 4.000 pracowników grupy, działających w trzech głównych ośrodkach produkcyjnych we Włoszech i w ponad dwudziestu filiach za granicą. Niektóre kursy szkoleniowe, w miarę potrzeb, obejmują także dystrybutorów i końcowych klientów sieci SCM Group. Ale to nie wszystko: ten ośrodek ma zamiar stać się punktem odniesienia dla szkół średnich, uniwersytetów, różnych instytucji szkolenia zawodowego i szkół biznesowych, z którymi SCM Group współpracuje we Włoszech i za granicą w ramach projektów przemiennego kształcenia szkoła-praca, staży i wspólnych inicjatyw szkoleniowych, poprzez dostarczanie wysokiej technologii swych maszyn i know-how swoich specjalistów.

Kolejnym celem jest wreszcie pomoc w rozwijaniu umiejętności, promujących innowacje technologiczne w różnych sektorach, w których spółki Grupy są obecnie preferowane jako partner na całym świecie: od przemysłu meblowego do budownictwa, od motoryzacji do przemysł lotniczy, od żeglarstwa po obróbkę tworzyw sztucznych. W związku z tym, nieprzypadkowo zdecydowano zainaugurować Campus w przeddzień kolejnego ważnego wydarzenia w zakresie innowacji i szkolenia: Open House 2019 SCM (Dział Obróbki Drewna), „Smart&Human Factory”. Wydarzenie to, poprzedzone w dniach 29 i 30 dwudniowym szkoleniem obejmującym sieć sprzedaży SCM, przyciągnie w dniach od 31 stycznia do 2 lutego, do siedziby Grupy w Rimini i na Campus tysiące zwiedzających z całego świata, zarówno sprzedawców jak klientów, aby przedstawić branży drzewnej i meblarskiej fabrykę przyszłości, z jej ostatnimi innowacjami technologicznymi dopełnionymi przemysłowymi i współpracującymi robotami. „Dla firm - powiedział prezes SCM Group pen Giovanni Gemmani - jakość profesjonalnych w dużym stopniu będzie opierać się na ich zdolności uczenia się i aktualizowania swych umiejętności: technicznych, przede wszystkim, ale także zdolności zarządzania. Wewnętrzne szkolenie jest zatem jedną z najlepszych inwestycji, jaką firma może dzisiaj zrobić, w świetle głębokich przemian technologicznych i cyfrowych obejmujących szczególnie taki wysoko specjalistyczny i konkurencyjny sektor jak nasz. "

4 ŚCIEŻKI PROGRAMÓW SZKOLENIA W CAMPUSIE

- “Welcome”: skierowany jest do wszystkich nowo przyjętych pracowników podczas fazy wdrażania. Przewiduje fazę teoretyczną w klasie, odnoszącą się do podstawowych obszarów biznesowych grupy, do fazy praktycznej połączonej z okresem coachingu.

- "Technical Training": wspiera specjalistyczne szkolenia techniczne poświęcone różnym technologiom / liniom produktów Grupie, metod instalacji i konserwacji maszyn i/lub linii, procesów przemysłowych i handlowych. Przewidziane są również ścieżki specjalistyczne poświęcone aspektom bezpieczeństwa i nowych technologii.

- “Leadership”: jest skierowany do młodych utalentowanych absolwentów, kadr o skonsolidowanych umiejętnościach technicznych i menedżerów wszystkich funkcji firmy, dzięki czemu mogą oni nadal wzbogacać swój zapas umiejętności kierowniczych, gospodarczych i interpersonalnych.

- "Focus on": obejmuje specjalne projekty mające na celu zdobywanie innowacyjnej i strategicznej wiedzy i metod pracy oraz wspieranie sieci pracowników i współpracowników przy ważnych zmianach organizacyjnych.

Campus jest zatem dynamicznym Ośrodkiem szkoleniowym, którego oferta jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez technologię i rynek. Ośrodek, koordynowany przez Dyrekcję Zasobów Ludzkich i Organizacji Grupy Scm, gdzie wykładają pracownicy wewnętrzni Grupy, jak i osoby z zewnątrz, przedstawiciele wolnych zawodów i wykładowcy najbardziej renomowanych uniwersytetów i szkół biznesu.

LICZBY I DZIEDZINY DZIAŁANIA

Campus zajmuje ogólną powierzchnię 1300 metrów kwadratowych, z 9 klasami, biurami i Centrum Szkoleniowym wyposażonym w maszyny Scm, przeznaczone do szkolenia techników serwisowych.

Do tej pory, na 2019 r. zaplanowano 500 kursów na łącznie 52 tys. godzin szkolenia, z udziałem około 3200 uczestników i ponad 50 wykładowców. Priorytetowe tematy to: innowacje cyfrowe na niwie produkcyjnej, Czwarta rewolucja przemysłowa oraz szkolenie techników serwisowych.

Niektóre projekty ruszyły już w drugiej połowie 2018 r., jako "Zawód Technika Serwisu Wyjazdowego: zostań inżynierem serwisowym z SCM", na którym przeszkolono ponad 20 młodych absolwentów techników z kierunkiem elektrotechnicznym, elektronicznym, mechanicznym, mechatronicznym i informatycznym z prowincji Rimini i Vicenzy.

STOSUNKI ZE ŚWIATEM SZKOLNICTWA

Szkolenie jest częścią "DNA" Grupy Scm. Grupa ta bowiem założona była przez robotników i techników z rodzin Aureli i Gemmani, którzy mieli odwagę i wolę, aby stać się "przedsiębiorcami dla samych siebie" i zawsze chcieli przekazać to credo późniejszym pokoleniom. Grupa "Campus" Scm kontynuuje i wznawia długą tradycję projektów i relacji.

  • W regionie Romagna, gdzie Grupa powstała, oprócz współpracy przy zwiedzaniu zakładów przemysłowych z przewodnikiem, stażami i projektami w zakresie kształcenia połączonego z pracą współpracujemy ze Związkiem Przemysłowców (Confindustria Romagna), Krajowym Urzędem Szkolnictwa Zawodowego (Enaip) i wszystkimi głównymi instytucjami edukacyjnymi kierunku nauk technicznych i ścisłych (licea, technika i szkoły zawodowe).

 

  • Wśród uniwersytetów we Włoszech grupa Scm współpracuje przy organizowaniu staży i wspólnych inicjatyw szkoleniowych z Uniwersytetem w Bolonii (również z siedzibami w Rimini i Forlì-Cesena) oraz z BBS - Bolonia Business School, wspólnie z którym zaprojektował Kurs Mistrzowski w zakresie Internetu Przedmiotów (pierwsze wydanie w 2018 r.). Aktywne są również stosunki z Katolickim Uniwersytetem w Mediolanie, Uniwersytetami w Ankonie, Bergamo, Padwie i Politechniką Turynu dla nowego Kursu Mistrzowskiego w zakresie Budownictwa z Drewna rozpoczętego jesienią 2018 roku, przeznaczonego dla absolwentów wydz. architektury i inżynierii 2 Poziomu, a także z nowo utworzonym Wydziałem Inżynieryjnym Technologii Drewna na Uniwersytecie w Bolzano. Nie brakuje współpracy za granicą, począwszy od Uniwersytetu w Rosenheim, aż do Moskwy, Petersburga i South Bank University w Londynie.

Łącznie w firmie istnieje 130 projektów przemiennego kształcenia szkoła-praca i staży szkoleniowych w przedsiębiorstwach, w których w 2018 roku uczestniczyło tyleż absolwentów i studentów w głównych siedzibach grupy we Włoszech, w Rimini, Vicenzy i Bergamo.

  • Obecnie SCM Group wspiera także zróżnicowany świat kształcenia zawodowego w różnych sektorach maszyn i komponentów przemysłowych, pomagając nauczycielom i uczniom uzupełniać swe wiadomości o najbardziej zaawansowanych urządzeniach i usługach cyfrowych najnowszej generacji. Tylko sam jeden Dział Drewna SCM udzielał pomocy pod względem technologii, maszyn, oprogramowania i know-how w odnowieniu wielu ośrodków szkolenia zawodowego, w tym 4 w ciągu ostatnich dwóch lat. Wystarczy wymienić niektóre z najważniejszych doświadczeń, aktywnych po dziś dzień: nowy Kompleks Szkoleniowy Federlegno Arredo, otwarty w listopadzie ubiegłego roku w Seveso (Monza Brianza), w którym uczy się ponad 400 słuchaczy; Instytut Carniello w Brugnera (Pordenone), do którego uczęszcza 90 studentów rocznie; Isis Fermo Solari w Tolmezzo (Udine), specjalizujący się w szkoleniach w zakresie budownictwa z drewna. Należy także zwrócić uwagę na związki z renomowanymi branżowymi uczelniami za granicą, studenci których mogą specjalizować się i wniknąć w tajniki fachu, pracując z rozwiązaniami SCM: od ośrodka Enstib - Ecole Nationale Supérieure des Industries Technologies et du Bois (Wyższa Szkoła Krajowa Technologii i Przemysłu Drzewnego) powiązanego z uniwersytetem Lotaryngii we Francji, do Cerritos College i Laney w Kalifornii.

 

  • Od 1980 roku, przez dwadzieścia lat, dział drewna SCM miał swoją własną szkołę, CSR Training Center, który wykształcił w sumie około 4000 osób, pochodzących z 40 krajów. Jest to jedyne we Włoszech centrum doskonałości, które zdobyło wiele nagród międzynarodowych, zajmując drugie miejsce wśród prywatnych szkół z zakresu drewna o światowym znaczeniu po Rosenheim w Niemczech i które uzyskało w ciągu dwóch dziesięcioleci przydział znacznej części publicznych funduszy na szkolenia na poziomie regionalnym i krajowym. Stąd właśnie wyszło kilku obecnych współpracowników Grupy, obecnie nawet na kierowniczych stanowiskach, i tu zostały założone podstawy wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych, trwających do dzisiaj.