Idro dryers

(512) 931-1962
Finishing systemen - Vlakke drogers - Idro dryers

The Idro dryer takes advantage of the combined effect of forced ventilation (counter flow and percussion) and IR irradiation (short and medium wave), to speed uo the flashing-off phase of water-based products.

products-advantages

QUALITY: Homogeneous drying over the whole piece.

SPEED: Most of the water is evaporated immediately before the surface layer of the paint begins to film; this avoids that part of the water is absorbed by the support material and that the dried surface presents some splits. The drying times vary from 3 to 6 minutes depending on the applied weights and the type of paint (water, UV water).

FLEXIBILITY: Flexibility of power regulation to be applied based on weight and working speed.

Informatie aanvragen

Vul het online formulier in om contact op te nemen met een productadviseur

Verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met wetsdecreet 196/03 en AVG 679/2016 en de toepasselijke wetgeving
AVG* Autorisatie/strong
Ik geef hierbij toestemming dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens het AVG-privacybeleid.

Marketing Autorisatie
Ik stem er hierbij mee in dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden in overeenstemming met het privacybeleid.

Autorisatie aan derden
Ik geef hierbij toestemming voor het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan derden, inclusief bedrijven in de groep en/of externe derden buiten de groep, zoals branche-exploitanten voor hun marketingdoeleinden.

* bij het ontbreken van deze autorisatie kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.