MODULI UV SWU-MWU-LWU - air cooling

(512) 931-1962
Finishing systemen - Aplicaties en droogsystemen voor de graphische industrie - MODULI UV SWU-MWU-LWU - air cooling

The new range of UV modules, suitable for both sheet-to-sheet and reel printing, combines high power and small size and eliminates the problem of using water for cooling.

products-advantages

QUALITY: Pneumatic obturator with 180° rotation on the axis of the lamp.

EASE: Easy removal of reflector / lamp block for maintenance without to wire any type of connection and plug-in connectors for pneumatic and electrical connections.

CONTROL: Three-phase electronic ignition system and remote control and remote control keypad.

Informatie aanvragen

Vul het online formulier in om contact op te nemen met een productadviseur

Verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met wetsdecreet 196/03 en AVG 679/2016 en de toepasselijke wetgeving
AVG* Autorisatie/strong
Ik geef hierbij toestemming dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens het AVG-privacybeleid.

Marketing Autorisatie
Ik stem er hierbij mee in dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden in overeenstemming met het privacybeleid.

Autorisatie aan derden
Ik geef hierbij toestemming voor het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan derden, inclusief bedrijven in de groep en/of externe derden buiten de groep, zoals branche-exploitanten voor hun marketingdoeleinden.

* bij het ontbreken van deze autorisatie kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.