pack t

(512) 931-1962
Verpakkingsmachines - Verpakkingssystemen - pack t

The pack t packaging machine automatically packs the product by wrapping it with polyethylene shrink film that is then heated to achieve shrinkage. 
Packing with shrink-wrap polyethylene (with added protection at the most delicate points and/or bubble wrap) is suitable for all types of furniture industries from medium production volumes. 
The shrink wrap machine is designed according to the customer's requirement, thus meeting all the needs of the furniture industry: from batch one to batch production, for assembled or kit furniture, shelves, doors.

 

Informatie aanvragen

Vul het online formulier in om contact op te nemen met een productadviseur

Verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met wetsdecreet 196/03 en AVG 679/2016 en de toepasselijke wetgeving
AVG* Autorisatie/strong
Ik geef hierbij toestemming dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens het AVG-privacybeleid.

Marketing Autorisatie
Ik stem er hierbij mee in dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden in overeenstemming met het privacybeleid.

Autorisatie aan derden
Ik geef hierbij toestemming voor het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan derden, inclusief bedrijven in de groep en/of externe derden buiten de groep, zoals branche-exploitanten voor hun marketingdoeleinden.

* bij het ontbreken van deze autorisatie kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.