Author-Evolution Open Haus

17-18.03.2017 Poznania, Poland