Monitorowanie parametrów pracy

Zalety

  • Poprawa parametrów pracy.

 

Główne charakterystyki

  • Eksportowalne raporty, kluczowe dane liczbowe i wskaźniki KPI

  • Optymalizacja osiągów produkcji

Maestro connect dostarcza raporty i wskaźniki KPI do dalszej analizy, zwiększając wiedzę klienta na temat osiągów i wyników.

 

 

  • Eksportuje dane do systemu komputerowego klienta

Jedną z korzyści i wyników Maestro connect jest pełna integracja danych w całym łańcuchu tworzenia wartości.

Misja programu Maestro connect obejmuje między innymi udostępnianie tych danych systemowi komputerowemu klienta, przekształcanie ich w wartość.

Maestro connect umożliwia eksport raportów do ERP klienta.

Maestro connect umożliwia eksport wszystkich danych i informacji o produkcji do systemu informacyjnego klienta w celu dalszej analizy i poprawy osiągów pracy.