routech feed

(512) 931-1962
Centrum obróbcze - CNC do obróbki płyty - routech feed

Przelotowe centrum obróbcze do drzwi i okien, łączące tradycyjną sztywność i precyzję centr obróbczych z mobilnym portalem oraz technologią umożliwiającą pracę maszyn przelotowych. Idealne rozwiązanie pozwalające na zintegrowanie maszyny z linią o wysokiej wydajności, również do produkcji partii jednostkowych. Routech feed to przemysłowe centrum obróbcze do drzwi i okien o dużej wydajności.

Zalety
  • Szybkie nastawianie maszyny  zapewnione przez automatyczne sterowanie, poprzez program elementu, operacjami transportu, pozycjonowania i blokowania.
  • Szybkie i zoptymalizowane obróbki, odpowiednie do potrzeb, dzięki wysoce konfigurowalnemu agregatowi roboczemu.
  • Doskonała jakość gotowego produktu dzięki wyeliminowaniu wibracji przez zastosowanie bardzo sztywnej konstrukcji z mobilnym portalem.
Dane techniczne
Szerokość 5230 mm
Długość  6700 mm
Wysokość 3000 mm
Prośba o informacje

Wypełnij ten formularz, aby uzyskać więcej informacji

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z dekretem ustawodawczym 196/03 i RODO 679/2016 oraz obowiązujące przepisy
Zustimmung DSGVO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Zgoda marketingowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Zgoda strony trzeciej
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych stronom trzecim, w tym spółkom z grupy i/lub podmiotom trzecim spoza grupy, takim jak operatorzy branżowi w celu prowadzenia działań marketingowych.

*w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe załatwienie wniosku