Technology days on tour @ usa

13.11.2014 California, USA